Framtidsdagen 2021


Framtidsdagen 2021 genomfördes den 10 mars


Tack till alla medverkande och deltagare!


I väntan på inbjudan till nästa upplaga: ta en titt på vad Framtidsdagen 2021 innehöll!


Framtidsdagen 2021 genomfördes digitalt (förstås) – en halvdagskonferens i aktiv dialog med föreläsaren och framtidsspanaren Stefan Hyttfors. Stefans utblickar kryddades med inspel från dagens arrangörer, en inbjuden gäst och, inte minst, dagens engagerade deltagare.


Stefan Hyttfors fokuserade på förändring som det nya normala, mot bakgrund av tre starka megatrender:

 • vår klimatpåverkan som gör att vi måste förändra – oavsett om vi gör det för att förhindra den eller anpassa oss till den
 • unga generationers värderingsstyrning – de vill förändra för att leva ett liv med val som de kan stå för
 • den tekniska utvecklingen som gör att vi kan förändra – just nu vidare från digitalisering till automatisering.


Vi kan inte förutspå framtiden, men Stefans uppmaning är att se till att vi har en god kännedom om vad som händer just nu. Utifrån det kan vi skissa på olika scenarion – osannolika, tänkbara och sannolika – som vi lägger rimligt mycket krut på att skapa beredskap för.


Dagens gäst, Malin Stenkilsson från Beds by Scapa i Alvesta, berättade om deras väg mot att förändra där det faktiskt gör verklig skillnad för klimatpåverkan och hållbarhet, genom arbetssättet Science based targets. Där läggs noggranna mätningar till grund för besluten om hållbarhetsinriktade insatser.


Ett antal olika perspektiv på förändring kom från Framtidsdagens arrangörer:

 • innovationens roll i hållbarhetsarbetet, WSP
 • den segregerande kraften i stora förändringar mellan vinnare och förlorare, PwC
 • nya sätt att möta kunder, Länsförsäkring Kronoberg
 • grundförutsättningarna som behövs för regional utveckling, Region Kronoberg
 • vinsten med samverkan i hållbarhets- och förändringsarbete, Sustainable Småland


Och slutligen - några av tankarna från deltagarna i Framtidsdagen 2021:

 • Erfarenhet kanske inte har så stort värde i framtiden.

 • Utmaning att få till det kreativa, proaktiva och ifrågasättande under pandemi/hemarbete.

 • Jag tackar för jobbig fakta, för hård sanningar, men också för inspirationen och framtidstron!

 • Imponerad över hur väl tekniken fungerade. Stimulerande att träffa
  nya människor för en kort pratstund.


Bland de teman som Framtidsdagens deltagare föreslogi utvärderingen fanns bland annat hållbart byggande, social hållbarhet och livskvalitet, hälsa, infrastruktur och cirkulär ekonomi.


Vilket tema skulle du vilja föreslå - och vill du bli inbjuden till nästa års Framtidsdag? Hör av dig till oss här!

Framtidsdagen Växjö     info@framtidsdagen.org

Copyright @ All Rights Reserved