Framtidsdagen 2022


Tack alla som den 9 mars deltog på 

 
 

Framtidsdagen 2022 

Hållbara trender - kompetensförsörjning  

 
 

Långsiktighet, utmaning och utveckling var några saker som deltagarna på Framtidsdagen associerade till temat för dagen - hållbar kompetensförsörjning. Vi vet att många företag idag har svårt att rekrytera och vi vet att det kommer bli svårare. Framtidsdagens föreläsare gav olika vinklar och inspel kring hur man kan tänka och jobba för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. 

 

Moderator Maria Daniels inledde dagen med att tala om globala målen och de som främst har koppling till dagens innehåll, som exempelvis mål 4 God utbildning, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 9 Hållbara industrier och innovationer, men också, med tanke på världsläget, lyftes mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

 
Framtidsdagen inleddes med tre lokala företagare som berättade om sina strategier för kompetensutveckling. 

 
Ola Johansson på Venture design, berättar att han rekryterar unga personer utefter talang, driv och vilja samt ödmjukhet, och att företagets teamledare sen ger dem kunskaper och bygger erfarenhet. Ola pekar på en av delarna i sin strategi – att i sina annonser beskriva tjänsterna rätt, tex kalla en roll för team leader istället för chef, vilket kan avskräcka de företaget vill nå – unga personer som är nya på arbetsmarknaden. Av företaget kräver detta tålamod, att hjälpa och stötta de nya oerfarna medarbetarna.

 

Anna Sjödahl på Inpeople, pratar om hur man hittar kompetens som inte finns. Det handlar om att göra annorlunda än man tidigare gjort. Börja med att ifrågasätta dina egna fördomar, säger Anna. Man påverkas lätt av ålder, kön eller etnicitet. Istället är problemlösning, erfarenheter, motivation, och önskade kompetenser det man bör fokusera på. 

 

Mellan föreläsningarna sitter föreläsarna Jonas, Ola, Anna tillsammans med Maria och samtalar vidare kring ämnena som lyfts. Det här att den jobbsökande tar referens på cheferna diskuterades. Jonas hade en anställd som berättade att hen googlat honom innan hen tackade ja till jobbet. ”Det ser jag som ett sundhetstecken” säger Jonas. 

 

Jonas Hernborg på Elitfönster, berättar att de jobbar med lokal rekrytering och att utveckla kompetenser inom företaget. Genom att organisera personalen inom huvudföretagets Inwidos olika varumärken, fick de en tydligare identitet och tydlighet gentemot de anställda som Elitfönster – ett lokalt företag. De jobbar också lokalt med skolsamarbeten för utbildning av lokala framtida medarbetare. 

Från v: Jonas Hernborg, Ola Johansson, Tina Thörner, Maria Grudén, Anna Sjödahl och Maria Daniels


Alla starka arbetsplatskulturer är medvetet skapade, hävdar Maria Grudén, A great place to work. Att vara tydlig med vem man är och vad man vill är viktigt för företag. De tre viktigaste hörnstenarna i att skapa engagemang är tillit mellan ledare och medarbetare, gemenskap mellan kollegorna och stolthet över ens eget jobb. Maria lyfter också att företag strävar efter lojala kunder, men har inte högre ambitioner för sina medarbetare att de ska vara nöjda.


Att utmana sig själv med att göra något utanför sin komfortzon genom att släppa kontrollen och lita på en annans expertis, är en drivkraft för Tina Thörner. Tina är inte bara en rallykartläsare i världsklass, hon coachar allt från hockeylag och niondeklassare till hotellverksamhet.


Tina för fram att en viktig investering är att jobba med sig själv. Vilka fördomar har jag om mig själv och andra? Vad är mina drivkrafter och vad skapar mening för mig? Tina tryckte också på att tilliten är grunden för att skapa mening, engagemang och driv i en grupp, där man känner gemensamt ansvar för utvecklingen.Framtidsdagen vill tacka alla er deltagare för ert engagemang under dagen.


Detta är ett axplock av vad ni sa att ni tar med er från dagen, som ni kan börja med redan idag:

  • Pulsmätning om vad som gör vår arbetsplats unik!
  • Mer kommunikation än information
  • Ta tag i mina fördomar, tänka annorlunda
  • Kul på arbetsplatsen
  • Förbättrad rekryteringsprocess
  • Boka in möte för planering av långsiktig kompetensförsörjning
  • Rekrytera inte bara personer som är lika dig själv!
  • Tänka på mitt ledarskap, hur jag är
  • Rekrytera yngre förmågor
  • Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Framtidsdagen Växjö     info@framtidsdagen.org

Copyright @ All Rights Reserved